top of page

Reisetid / antall innbyggere

< 10 min

Hamar

31.000

< 20 min

Ringsaker

Stange

Løten

34.000

21.000

7.500

93.500

< 45 min

Lillehammer

Gjøvik

Elverum

28.000

31.000

21.000

80.000

< 60 min

Innlandet øvrige

68.800

68.800

242.300

Totalt innenfor 60 min

387.000

Totalt i Innlandet

Ca. 60 min fra Oslo Lufthavn Gardermoen

(Kilde: SSB tall pr. 1.1.2018)

Tall
bottom of page