top of page
Visning
IKEA HP Nord 5.jpg
Mer informasjon
IKEA HP Vindu hvit.png

MER INFORMASJON

INNLANDETS METROPOL FOR PLASSKREVENDE HANDEL

IKEA Handelspark er lokalisert på begge sider av E6 rett nord for Hamar. Området har optimal adkomst og synlighet fra den nye 4-felts motorveien. Både nordgående og sørgående. Det er nå etablert 15 solide
handelskonsepter i området og flere er under etablering i den nyregulerte delen av handelsparken.

HØY AKTIVITET

 

De 15 etablerte handelsbedriftene i IKEA Handelspark genererer nå ca. 2,6
millioner årlige kundebesøk og en årsomsetning på mer enn 3,5 mrd kroner.

NYE TOMTER MED UNIK EKSPONERING

Alle fasader i den nye delen, også de i bakre rekke, vil få en unik visuell nærhet til IKEA og god eksponering mot E6. Hele det nye tomteområdet dekker et areal på 120.000 kvm og er godkjent for utvikling av inntil 90.000 kvm næringsbygg for plasskrevende handel.

Kontakt oss
Dersom du ønsker å ta en prat med oss om dette, ta gjerne kontakt for en uforpliktende dialog om mulighetene for din bedrift.
Kontakt Olrudgruppen AS
ØYSTEIN HOLTET
Administrerende direktør
t: 901 35 935
e: oystein@olrud.no
øystein_portrett_farger_80.jpg
Olrudgruppen hvit Futura Bold 2018.png
IKEA HP Vindu sort.png

KONTAKT OSS

  • Facebook - IKEA Handelspark
bottom of page